Bagaimana Anda Boleh Mengira Sewa Setiap Kaki Persegi?

Justin Sullivan/Getty Images News/Getty Images

Sewa setiap kaki persegi dikira dengan membahagikan jumlah sewa dengan bilangan kaki persegi yang disewa. Menggunakan jumlah sewa tahunan menghasilkan kos kaki persegi setahun, manakala menggunakan jumlah sewa bulanan menghasilkan kos kaki persegi sebulan. Pengiraan ini adalah untuk ruang pejabat atau runcit sahaja. Pengiraan sewa setiap kaki persegi adalah berbeza untuk bangunan industri.Unit perindustrian disebut pada setiap kaki persegi, setiap bulan. Ruang industri juga mempunyai dua komponen berbeza, yang dikenali sebagai bahagian gudang dan bahagian pejabat. Setiap bahagian dikira pada kadar yang berbeza, kemudian digabungkan untuk menentukan kos perindustrian setiap kaki persegi. Pengiraan untuk kadar sewa industri ialah (kadar persegi gudang x sewa gudang) + (kadar persegi pejabat x sewa pejabat).

Pengiraan sewa setiap kaki persegi adalah lebih rumit jika kaki persegi ruang sewa tidak diketahui. Untuk mencari kaki persegi ruang, ukur lebar dan panjang unit kemudian darab dua angka itu. Selepas mengira rakaman persegi ruang, tentukan jumlah sewa tahunan. Angka ini biasanya ditentukan oleh pemilik harta itu. Darabkan jumlah sewa bulanan dengan 12 untuk menentukan jumlah sewa tahunan kemudian bahagikan angka ini dengan rakaman persegi unit.

Sebagai contoh, jika menyewa pangsapuri seluas 1,500 kaki persegi berharga $2,000 sebulan, kos tahunan ialah $24,000. Untuk menentukan kos tahunan bagi setiap kaki persegi bahagikan jumlah sewa tahunan dengan rakaman persegi atau $24,000 dengan 1,500. Oleh itu, kos tahunan bagi setiap kaki persegi ialah $16. Untuk menentukan kadar bulanan, bahagikan rakaman persegi tahunan dengan 12 atau jumlah sewa bulanan dengan jumlah rakaman persegi (16/12 atau $24,000/1,500=1.33).