Bagaimana Anda Mengalamatkan Surat kepada Ph.D.?

Imej Chris Ryan/OJO/Getty Images

Apabila menghantar surat kepada seseorang yang mempunyai Ph.D., sampul surat hendaklah dialamatkan menggunakan tajuk, 'Dr.' Sebagai contoh, 'Dr. John Doe' hendaklah ditulis di atas alamat. Dengan Ph.D., jawatan itu digunakan terutamanya secara profesional, tetapi bukan etika yang buruk untuk menggunakan gelaran itu secara sosial.Apabila mengalamatkan surat kepada pasangan suami isteri dengan nama keluarga yang sama, dan salah seorang daripada pasangan itu mempunyai Ph.D., kedua-duanya dialamatkan sebagai Dr. dan Puan John Doe atau Dr. Jane Doe dan Encik John Doe. Jika kedua-duanya mempunyai ijazah kedoktoran, mereka harus dikenali sebagai The Doctors Doe, Dr. Jane dan Joe Doe, atau Dr. Jane Doe dan Dr. John Doe. Jika pasangan itu tidak berkongsi nama keluarga yang sama, mereka disenaraikan secara berasingan: Dr. Angela Williams dan Dr. John Doe. Dalam kes doktor berganda, susunan nama tidak penting.