Berapa Banyak Garis Simetri yang Ada pada Jajaran Jajaran?

Rob Atkins/Pilihan Jurugambar/Imej Getty

Bilangan garis simetri bagi segi empat selari bergantung kepada jenis segiempat selari. Jajaran selari bukan khas tidak mempunyai sebarang garis simetri. Ini termasuk mana-mana sisi empat dengan dua pasang sisi selari dan sama, kecuali segi empat tepat, segi empat sama dan rombus.Segi empat tepat ialah segi empat selari dengan empat sudut tegak. Sifat ini membolehkannya mempunyai dua garis simetri.

Rombus ialah segi empat selari dengan empat sisi yang sama. Bilangan garis simetri rombus bergantung kepada sama ada ia segi empat sama atau tidak. Jika ia mempunyai empat sudut tegak, rombus ialah segi empat sama dan dengan itu mempunyai empat garis simetri. Jika tidak, rombus hanya mempunyai dua garis simetri.