Apakah Objektif McDonald's?

Justin Sullivan / Kakitangan/Getty Images News/Getty Images

Objektif utama perbadanan McDonald's adalah untuk menjadi tempat makan kegemaran pelanggan. Untuk mencapai matlamat ini, McDonald's mencipta strategi global yang dipanggil 'Rancang untuk Menang,' yang menumpukan pada mencipta pengalaman pelanggan yang luar biasa.Rancangan untuk Menang terdiri daripada lima faktor: orang, produk, promosi, tempat dan harga. McDonald's memberi tumpuan kepada pelanggannya serta pekerjanya sendiri. Memupuk persekitaran yang memupuk dan memotivasikan pekerjanya memastikan penerusan strategi perkhidmatan pelanggan syarikat. Mengimbangi keperluan pemilik francais, pembekal makanan dan pekerja McDonald's adalah penting untuk menjalankan syarikat dengan lancar. McDonald's juga berusaha untuk menegakkan standard etika yang tinggi di tempat kerja dan memberi kembali kepada masyarakat melalui keluarga badan amal rumah Ronald McDonald.

'Selama lebih sepuluh tahun, Rancangan untuk Menang bersama-sama dengan penjajaran sistem kami, kekuatan kewangan dan kelebihan daya saing yang berbeza telah menjadi rangka kerja kritikal di sebalik pertumbuhan kami,' kata Don Thompson, presiden dan ketua pegawai eksekutif perbadanan McDonald's. 'Hari ini, Rancangan untuk Menang terus membimbing evolusi dan pelaksanaan keutamaan pertumbuhan global kami sambil kami berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih besar.'

Oleh kerana McDonald's juga merupakan syarikat yang didagangkan secara terbuka, mengekalkan keuntungan yang konsisten untuk para pemegang sahamnya juga tinggi dalam senarai objektif. Rancangan McDonald's untuk Menang merangkumi semua faktor ini yang penting untuk pertumbuhan berterusan dan penguasaan syarikat dalam pasaran.