Apakah Beberapa Contoh Perniagaan Pembuatan?

Imej Chris Ryan/OJO/Getty Images

Pengilang ialah syarikat yang mengeluarkan produk fizikal. Apple, General Motors dan Sherwin-Williams adalah contoh syarikat pembuatan. Sektor pembuatan boleh dipecahkan lagi kepada pengeluar kimia, pengeluar tenaga, pengeluar industri, pengeluar produk pengguna dan pengeluar automotif.Sektor pembuatan berbeza daripada sektor seperti syarikat perkhidmatan kewangan, syarikat perisian sebagai perkhidmatan dan syarikat logistik. Cara perniagaan pembuatan beroperasi dengan ketara berbeza antara sektor pembuatan, begitu juga dengan cara mereka mengambil kira hasil dan kos. Secara semula jadi, pembuatan adalah perniagaan intensif inventori. Mereka selalunya dikehendaki menyimpan sejumlah besar barang mentah, kerja dalam proses dan inventori siap. Sektor pembuatan juga lebih responsif kepada kitaran ekonomi dan cenderung menjadi yang pertama terjejas dan terakhir pulih semasa kemelesetan.

Menurut Persatuan Pengilang Kebangsaan, Amerika Syarikat adalah negara pengeluar terkemuka. A.S. menghasilkan 22 peratus daripada keluaran pembuatan dunia. Pada 2013, pengilang di A.S. menambah lebih $2 trilion kepada ekonomi dan menggaji lebih 17 juta pekerja. Orang yang bekerja di pengilang menghasilkan hampir 25 peratus lebih banyak daripada pekerja di sektor lain. Pada asas setiap pekerja, pekerja pembuatan di A.S. adalah lebih produktif berbanding di negara lain.