Apakah Definisi Sistem Sungai?

Imej Tony Wheeler/Lonely Planet/Getty Images

Sistem sungai ialah satu cara untuk menerangkan rangkaian anak sungai, tasik dan sungai yang lebih besar yang merupakan sebahagian daripada rangkaian anak sungai dan pengagihan sungai yang lebih besar; contohnya, berbilang sungai, termasuk sungai Ohio, Merah dan Missouri mengalir ke Sungai Mississippi, berfungsi sebagai anak sungai dan merupakan sebahagian daripada sistem Sungai Mississippi. Laluan air ini saling bersambung dan kesihatan salah satu sungai ini boleh memberi kesan kepada laluan air lain dalam sistem sungai yang sama. Selain itu, tanah boleh menjadi sebahagian daripada sistem sungai, seperti dataran banjir dan tanah lembap yang terjejas oleh sungai utama dan anak sungai dan pengagihannya.Dalam kebanyakan kes, sungai akan mempunyai sumber utama, seperti salji cair dari gunung yang mengalir ke dalam berbilang anak sungai yang kemudiannya bergabung untuk membentuk sungai yang mengalir ke sungai yang lebih besar. Ini adalah contoh sistem sungai. Dari sudut persekitaran, sistem sungai adalah ekosistem yang boleh mengalami kesan negatif terhadap perkara seperti kualiti air dan kesihatan hidupan tumbuhan dan haiwan jika hanya satu bahagian sistem tercemar atau rosak. Sebagai contoh, jika punca sungai mengalami tahap pencemaran yang tinggi atau kemarau yang teruk, kesannya akan dirasai di seluruh laluan air dan tanah yang termasuk dalam sistem sungai.