Apakah Perbezaan Antara Gangguan Proaktif dan Retroaktif?

Alessia Pederzoli / Teksi / Imej Getty

Gangguan proaktif menyebabkan manusia lupa ilmu dan idea yang dipelajari baru-baru ini kerana gangguan dari ingatan lama. Sebaliknya, gangguan retroaktif berlaku apabila maklumat yang dipelajari baru-baru ini membuatkan minda melupakan maklumat yang dipelajari sebelumnya.Gangguan proaktif kadangkala berlaku kerana maklumat yang cuba dipelajari oleh seseorang sangat bercanggah dengan apa yang telah dipelajari oleh orang itu sebelum ini. Ini kerap berlaku apabila orang telah menetapkan fikiran mereka pada sikap dan tingkah laku tertentu, dan kenangan lama menghalang mereka daripada menerima sikap baharu.

Gangguan retroaktif membuatkan minda manusia melupakan maklumat lama. Walaupun maklumat yang dipelajari sebelum ini kekal tersimpan di dalam otak, seseorang itu perlu mendapatkannya semula daripada ingatan jangka panjang. Walau bagaimanapun, ini tidak selalu mungkin kerana memori kerja sibuk dengan maklumat yang baru diperoleh.

Teori gangguan menyatakan bahawa gangguan berlaku semasa pembelajaran apabila maklumat yang baru dipelajari berinteraksi dengan maklumat yang dipelajari sebelumnya, menjejaskan pemindahan antara ingatan jangka panjang dan ingatan kerja. Ini menunjukkan bahawa maklumat yang disimpan kekal di dalam otak tetapi tidak dapat diperoleh dengan mudah kerana persaingan daripada maklumat yang baru diperoleh. Melupakan sesuatu selalunya berpunca daripada kesukaran memindahkan maklumat daripada ingatan kerja kepada ingatan jangka panjang dan ketidakupayaan untuk mengingat maklumat daripada ingatan jangka panjang.