Mengapa Keselamatan Penting?

KidStock/Blend Images/Getty Images

Keselamatan dalam persekitaran kerja adalah penting kerana ia membantu melindungi pekerja dan dapat memastikan kos yang ada pada majikan pada tahap minimum. Adalah penting untuk memastikan pekerja selamat dan menghantar mereka pulang dalam keadaan yang sama ketika mereka datang bekerja.Apabila pekerja pergi ke pekerjaan, mereka biasanya tidak menjangka akan cedera. Amalan keselamatan akan membantu mengelakkan pekerja daripada mengalami kecederaan dan akan membantu memastikan mereka bermotivasi untuk melakukan sesuatu kerja. Majikan yang mempamerkan amalan keselamatan yang baik secara amnya akan mempunyai kadar produktiviti yang lebih tinggi kerana pekerja akan lebih cenderung untuk bekerja apabila mereka tahu bahawa mereka tidak akan cedera semasa bekerja.

Kos insiden keselamatan boleh memberi kesan besar kepada syarikat. Walaupun mengambil langkah keselamatan yang sewajarnya mungkin kosnya lebih tinggi pada mulanya, kos ini akan jauh lebih rendah daripada kos yang ditanggung apabila berlaku kemalangan. Kemalangan di tempat kerja boleh menaikkan premium insurans, boleh menyebabkan syarikat kehilangan harta benda akibat kerosakan dan boleh menyebabkan syarikat kehilangan wang dari segi terpaksa menggantikan pekerja yang cedera. Kemalangan sentiasa lebih mahal daripada prosedur keselamatan yang boleh menghalangnya.